Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is een zorgorganisatie voor ouderen en gehandicapten met meer dan 80 locaties en voorzieningen in Overijssel en Drenthe. De Baalderborg Groep maakt zich hard voor een zo gewoon mogelijk leven voor iedereen, met of zonder fysieke of verstandelijke beperking. Daarom wonen de cliënten van de Baalderborg Groep bij voorkeur in gewone woningen, midden in gewone wijken. Doen ze zoveel mogelijk mee aan het normale leven om hen heen, gaan naar lokale sport- of buurtverenigingsactiviteiten en dragen als het maar even kan ook hun steentje bij aan de samenleving. 

Vanuit deze filosofie hecht de Baalderborg Groep veel waarde aan een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur in de vorm van werk. Een baan betekent veel voor mensen; werk zorgt voor een groter gevoel van eigenwaarde en leidt ook tot meer sociale contacten. Daarom is de Baalderborg Groep voortdurend op zoek naar lokale bedrijven en organisaties, die mogelijkheden zien om een enthousiaste en leergierige collega met een beperking in hun midden op te nemen. Tegelijkertijd creëert de Baalderborg Groep ook zelf werkgelegenheid, door kleinschalige ondernemingen te starten, die zelfstandig bestaansrecht hebben en een aanvulling vormen op het winkel- of horeca aanbod in een plaats. Inmiddels kent de organisatie vier van deze ondernemingen. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 60 arbeidsplekken voor mensen mét en zonder beperking. 
Ga voor meer informatie over de Baalderborg Groep naar baalderborggroep.nl.